Goedereede - De Nieuwe Oostdijk

Terug naar overzicht
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek
 • Kies een pagina
 • Mijn stijlboek

Het resultaat van vraaggerichte projectontwikkeling. Bij deze wijze van ontwikkelen worden woningzoekenden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de planvorming, zodat het uiteindelijke aanbod naadloos aansluit op de daadwerkelijke vraag vanuit de markt. Vanaf 2010 zijn wij al gestart met het inventariseren van de woonwensen van geïnteresseerden en zijn wij gesprekken aangegaan met geïnteresseerden om het gewenste type woning, de prijsklasse, perceelsoppervlakte en de uitstraling van de woningen met hen te bespreken en in beeld te krijgen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn geïnventariseerd en vertaald naar het plan De Nieuwe Oostdijk zoals het er nu ligt. Uit deze gesprekken kwam onder meer naar voren dat:

het plan een eigen identiteit dient te hebben met individuele en onderscheidende
woningen, in plaats van ‘standaardwoningen’;

 • het plan ruim van opzet dient te zijn;
 • een grote waardering voor het stadje Goedereede bestaat;
 • het een wens is om ruime percelen bij de woningen te hebben;
 • het een wens is om grote woningen (geen kleine starterswoningen) te realiseren, welke geschikt zijn voor alle (toekomstige) gezinssituaties