Tieleman

Eerste duurzaamheidsproject binnen Energieke Regio voltooid bij Tieleman

06-08-2013

Tevreden kijken Krijn Ratsma (l.), Jan Tieleman (r.) en Edwin Klepper naar het gerealiseerde duurzaamheidsproject, met op de achtergrond één van de daken die voorzien zijn van zonnepanelen. Foto: Hans Villerius

 
Eerste duurzaamheidsproject binnen Energieke Regio voltooid

‘Principiële en financiële argumenten samen laten gaan’

GOEREE-OVERFLAKKEE – “Eigenlijk ben je gek als je ’t níet doet, het levert namelijk veel geld op”. Dat zei een jaar geleden de Dirkslandse architect Krijn Ratsma in Eilanden-Nieuws, in een interview over energieneutraal bouwen. Krijn Ratsma is deskundige op het gebied van duurzaamheid en energieneutraal bouwen, en geniet in den lande goede bekendheid, niet alleen als architect, maar ook vanwege zijn expertise op het gebied van energiebesparing. Hij initieerde het pilotproject Energieke Regio Goeree-Overflakkee. Daarin maken hij en enkele andere prominente partijen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Goeree-Overflakkee en Rabobank Goeree-Overflakkee) zich sterk om op het eiland energiebesparing, opwekking van duurzame energie en vergroting van bedrijfscomfort hierdoor te bevorderen en om voor dit alles als kenniscentrum te fungeren. Voor deelname aan het project Energieke Regio hebben diverse bedrijven op het eiland zich inmiddels aangemeld, om in hun onderneming verdergaande energiebesparing door te voeren en een bewuste bijdrage te leveren aan duurzaamheid. De eerste ondernemer bij wie het complete traject gerealiseerd werd is Tieleman Keukens te Middelharnis.

 Door Hans Villerius

 “Nee, het klinkt misschien gek, maar als motivatie speelde geld hierbij geen enkele rol!”, vertelt directeur Jan Tieleman van Tieleman Keukens. Op de hem eigen wijze – vurig en vol overtuiging als hij ergens voor gaat – vertelt hij waarom hij meteen aan Energieke Regio meedeed. “Als je ziet welke ontwikkelingen zich op de wereld afspelen op het gebied van milieu en natuur, dan zijn wij daar met z’n allen debet aan en hebben wij daar met z’n allen ook onze verantwoording in te nemen! De leefbaarheid van onze aarde hebben wij zelf door onze productie- en consumptiemaatschappij ernstig aangetast. En meer en meer wordt duidelijk hoe hoog tijd het is dat we daar wat aan gaan doen! Ook met het oog op onze komende generaties. Daarom heb ik direct ‘ja’ gezegd op het project Energieke Regio, niet voor ’t geld maar uit principe! Natuurlijk is het wel mooi als je principiële en financiële argumenten samen kunt laten gaan”.

 

Energieke Regio

Op de eerste lentedag van dit jaar werd in het auditorium van tbp elektronics te Dirksland het startsymposium Energieke Regio Goeree-Overflakkee gehouden, onder andere bedoeld om ondernemend Goeree-Overflakkee te informeren óver en te enthousiasmeren vóór het werken aan duurzame energie. Hoewel er met meerdere windmolenparken veel groene energie wordt opgewekt, blijkt de bebouwde omgeving op het eiland flink achter te lopen op het landelijk gemiddelde voor wat betreft energiebesparing en het bekend zijn met verduurzaming en de financiële voordelen daarvan. Om een inhaalslag te maken heeft bestuurlijk Goeree-Overflakkee de ambitie uitgesproken om in 2020 als regio energieneutraal te willen zijn. Het project Engergieke Regio – dat als proefproject op het eiland werd gestart, en later ook in andere regio’s zal worden uitgerold – bedoelt hieraan een belangrijke impuls te geven. Het project richt zich op bedrijven en instellingen die in de regio koploper willen zijn op het gebied van vergroening en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en die zo als voorbeeld willen dienen om te laten zien wát er kan en dát het kan.

Procestraject

Zo’n vijftien bedrijven en instellingen vanuit diverse branches (landbouw, transport, zorg, onderwijs, detailhandel, bouw en sport) hebben zich inmiddels aangemeld. Meedoen aan dit project kan inderdaad eenvoudig door zich aan te melden. Wat daarna volgt is, kortgezegd, een traject waarin door middel van gesprekken en onderzoeken binnen het bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt door middel van wélke maatregels hóeveel energie kan worden bespaard of zelfs kan worden opgewekt. Specifiek gericht op het bedrijf of de instelling wordt een rapport opgesteld en een geheel onafhankelijk advies uitgebracht, en wordt hierover verder doorgesproken, ook over welke leverancier en welke installateur het beste gekozen kunnen worden om de nodige voorzieningen aan te brengen. Vervolgens kan tot uitvoering worden overgegaan.

 

Meten is weten

Tot de vijftien bedrijven die zich bij Energieke Regio aanmeldden, hoort ook Tieleman Keukens. “Na het startsymposium van 31 maart heb ik meteen met Krijn Ratsma een afspraak gemaakt”, vertelt Jan Tieleman, “om te kijken wat er hier allemaal te verbeteren viel op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. Weliswaar zetten we daarin voortdurend stappen, maar energiegebruik blijft toch altijd een kostenpost waar op te besparen valt. Daarnaast bleek het comfort binnen het bedrijf een punt te zijn waarop nog winst te behalen viel. Naar aanleiding van een rapportering van Krijn Ratsma zijn we toen met alle bij de bouw van dit pand betrokken bouwondernemers rond de tafel gaan zitten. Die kregen van Krijn een verslag met voorstellen om tot verbetering te komen, met daarin ook het effect als de voorgestelde duurzaamheidsmaatregels doorgevoerd zouden worden. Alle onze bouwpartners waren meteen enthousiast”.

Krijn vult aan: “Om die effecten te kunnen bepalen, zijn we constant aan het meten”. Terwijl hij dit zegt laat hij één van de vele elektronische meetapparaatjes zien die overal in het pand worden gebruikt om het effect te registreren van allerlei factoren die op het energiegebruik van invloed kunnen zijn. “Ook als in het kader van een duurzaamheidsproject alle voorzieningen zijn geïnstalleerd blijven we het effect monitoren en kan er, indien nodig, optimaal worden bijgesteld. Meten is gewoon weten”.

Financieel lonend

“Maar bij alles”, vervolgt Ratsma, “blijft wel als uitgangspunt dat verduurzaming financieel lonend moet zijn. Anders zal een project toch niet haalbaar blijken. Zo hebben we uitgerekend dat de investering die hier, bij Tieleman, is gepleegd al binnen zeven jaar wordt terugverdiend. Dat is best snel, maar wel mede afhankelijk van andere aspecten, zoals je energieverbruik, welke energieprijs je betaalt, of je geld moet lenen om de investeringen te kunnen doen, hoeveel subsidie je krijgt en natuurlijk spelen ook fiscale aspecten een rol.”

 

Tevreden

“Door Krijn Ratsma werd voor ons het bedrijf Deltazon uit Noordgouwe als leverancier geadviseerd voor de nodige duurzame voorzieningen, en Installatiebedrijf Deurloo uit Schuddebeurs als installateur”, vertelt Tieleman, “en we zijn uiterst tevreden over zowel de kwaliteit van het geleverde werk als over de wijze waarop beide bedrijven hun werkzaamheden hebben uitgevoerd”.

“Ook over de onderlinge afstemming en de begeleiding hier ter plekke. Toen ’t proces eenmaal liep, verliep ’t ook vlekkeloos en hadden we eigenlijk nergens meer omkijken naar”, vult Edwin Klepper van Tieleman Keukens aan. Hij zit in het managementteam en is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het bedrijfsgebouw. Vandaaruit is hij ook nauw betrokken bij het project duurzame energie binnen de Tielemanorganisatie en werkt hij eraan dat bij alle medewerkers een besef gaande blijft om duurzaam met energie om te gaan. “Het is overigens best waardevol”, geeft Ratsma tussendoor aan, “dat er binnen het bedrijf één centrale persoon is, zoals Klepper hier, voor een duurzaamheidsproject”.

“Heel plezierig”, noemt Klepper het verder dat Deltazon voor alle medewerkers Van Tieleman Keukens een collectiviteitskorting biedt, waarmee ze thuis een stuk voordeliger ook duurzame voorzieningen kunnen treffen.

 

Verwachtingen overtreffen

Namens Deltazon geeft Dominic van Doorn aan er trots op te zijn om op deze manier zich aan Energieke Regio te kunnen verbinden. Wij hebben al eerder met Krijn en met de Rabobank gebrainstormd over hoe een impuls gegeven zou kunnen worden aan een regionale invulling van duurzame energie, met name zonne-energie, en om dit te stimuleren. Een bijdrage leveren aan Energieke Regio deden wij dus maar wat graag. Wij zijn landelijk distributeur en gespecialiseerd in grote PV-projecten. Binnen de regio waren echter nog niet veel projecten van grotere omvang gerealiseerd. Het deed ons dan ook goed dat een bedrijf als Tieleman Keukens hier de eerste stap zette. De lat werd zeer hoog gelegd, zowel door Krijn Ratsma als door de heer Tieleman. Het is echter altijd ons doel om de klantverwachting te overtreffen. Wij zagen het daarom als een uitdaging om de uitvoering en realisatie van het project te spiegelen aan de eigen werkwijze van Tieleman keukens: topkwaliteit, en alles tot in detail verzorgd. We zullen ons altijd moeten bewijzen, dat was ook hier weer het geval, maar met dit project hopen we zeker onze expertise en kwaliteiten aangetoond te hebben. Bij Tieleman Keukens is in ieder geval de eerste aanzet in het project Energieke Regio gegeven, met een omvang die te vergelijken is met het verbruik van maar liefst 34 huishoudens op jaarbasis! Wij vliegen projecten als deze graag sámen met de cliënt en stellen daarbij diens uitgangspunten centraal. Daarom profileren wij ons graag als ‘Uw partner in zonne-energie’, transparant, no-nonsense en flexibel”, aldus Van Doorn.

 

Maatwerk

“Toch zullen”, geeft Ratsma aan, “voor een volgende ondernemer die een duurzaamheidsproject wil starten ongetwijfeld andere leveranciers- of installateursnamen worden genoemd. Dit blijft namelijk helemaal maatwerk: welke leverancier en installateur passen het beste bij dít bedrijf en bij de de werkzaamheden die híer moeten worden uitgevoerd? En we benadrukken nogmaals dat we dit volkomen onafhankelijk doen. Als ons door een leverancier provisie wordt aangeboden om zaken te mogen doen, valt die meteen al af!”

 

Meer info

Naast Deltazon en Deurloo is Jan Tieleman onder de indruk van het werk en de inzet van Ratsma. “Ik ben echt heel blij met de professionele ondersteuning, de expertise, de onafhankelijkheid en de integriteit van Krijn, die op Goeree-Overflakkee in het kader van de Energieke Regio voor iedereen als aanspreekpunt fungeert.”

Het project staat op het punt een tweede ronde te beginnen. Geïnteresseerde bedrijven of instellingen kunnen zich (weer) aanmelden. Per 1 oktober zal ook voor particulieren een ronde van start gaan, waarvoor na de zomervakantie een speciale informatieavond zal worden belegd.

Zie voor meer info www.energiekeregio.nl of neem contact op met Krijn Ratsma, tel. 0187 603918, e-mail info@energiekeregio.nl.